Home O nama Organizacija Dokumenta Kalendar Adresar Kontakt
Cascading Menu Javascript by Vista-Buttons.com v5.5
Galerija
Trenerska organizacija
Sudije
Asocijacija atletskih veterana
Rekordi
Medalje sa inotakmicenja
Najbolji
Discipline
IAAF world records
Crnogorska atletika u 2010
Kriterijumi za takmicenja
Norme za OI London 2011
Bodovne tablice IAAFa
Antidop
Oprema
Odluke
Formulari
Linkovi
Raspisi
Norme
Cascading Menu Javascript by Vista-Buttons.com v5.5

O nama  Organizacija  Kalendar   Adresar  Nagrade   Rekordi  KontaktGENERALNI SPONZOR ASCG

 

ASCG na Facebook-u


 

 

Aktuelno - Novosti iz ASCG

ASCG u Podgorici 27.aprila održao redovnu godišnju Skupštinu

Dana 27.04.2019.godine ASCG u hotelu „Podgorica”, u Podgorici održao jr Prvu Sjednicu Redovne godišnje Skup­šti­ne Atletskog Sa­ve­za Crne Go­re, ko­joj je prisustvo­va­lo 18 delegata od ukupno 22 koliko broji skupstina ASCG.Sjednicom Skupštine predsjedavao je predsjednik Skupštine ASCG mr Milorad Backović.
Na Skup­šti­ni jednoglasno je konstatovano da je predhodna 2018.godina bila uspješna za crnogorsku atletike po ostvarenim rezultatima – osvojeno je 7 medalja na međunarodnim takmičenjima, postavljeno je novih 110 nacionalnih rekorda i to 65 u muškoj i 45 u ženskoj konkurenciji. Posebna vrijednost rezultata ogleda se kroz ispu­njenje strogih nor­mi Svjet­ske i Evropske atletske asocijacije gdje su atletičari Saveza ispunili 12 normi za ova takmičenja. Savez je po Kalendaru takmičenja u 2018.godini organizovao 20 nacionalnih takmičenja u svim uzrasnim kategorijama. Pored organizacije nacionalnih takmičenja Savez je pomogo organizaciju još 12 takmičenja koja su organizovali atletski klubovi sa područja Crne Gore. Atletičari ASCG nastupili su na svim međunarodnim takmičenjima počev od prvenstava Balkana u svim uzrasnim kategorijama do prvenstva Evrope i Svijeta, prvenstvu malih zemalja Evrope i Mediternaskih igrama - ukupno 15 takmičenja. Predstavnici Saveza učestvovali su na 11 međunarodnih skupova u inostranstvu (seminara, kongresa, konvencija i edukacionih programa iz oblasti unapređenja i razvoja atletskog sporta).Na Skup­šti­ni su sve tačke dnevnog reda jednoglasno usvojene: Izvještaj o ra­du ASCG, sa fi­nan­sij­skim po­ka­za­te­lji­ma za 2018. go­di­nu sa Izvještajem Nad­zor­nog odbo­ra, Program rada ASCG za 2019.godini sa finasijskim planom.Pravinik o arbitraži u ASCG i izabrana Arbitražna komisija ASCG u sastavu:Dragan Smolovic-predsjednik,i clanovi:Todor Brajkovic i Nikola Sljukic.Svi clanovi Arbitrazne komisije su po struci pravnici.Potvrdjen je izbor člana UO ASCG iz redova sportista umjesto Danijela Furtule izabran je atletski reprenzetativac i rekorder Crne Gore u bacanju kugle Tomas Djurovic.Predsjednik Skupštine ASCG Milorad Backović istakao je da su u Savezu sve aktivnosti urađene u skladu sa Zakonom i sa normativnimm aktima na način kako to predviđaju pozitivni zakonski propisi i pohvalio rad Saveza istakavši da je to nastavak uspješnog rada i tradicije predhodnig rukovostva na celu sa dosadasnjim predsjednikom Miloradom Vuleticem što potvrđuju i nalazi i mišljenja nadležnih organa i Ministarstva sporta i mladih Crne Gore sa kojim ASCG ima izvarednu saradnju.Nakon toga, raspravljalo se o Planu i programu rada ASCG za 2019.godinu sa finasijskim planom gdje su delegsti skupstine uz pohvale Progama rada predlozizili su određene prijedloge,sugestije i mišljenja kako bi se unapredila jos vise atletika u Crnoj Gori. Između ostalog, svi govornici potencirali su da se nastavi na daljoj edukaciji Sudijske i Trenerske organizacije i da trenerska organizacija nastavi sa daljom organizacijom planiranih stručnih i edikacionih seminara uz angažovanje stručnih predavača iz inostranstva kako bi dobili što stručnije i kvalifikovanije trenere za rad u atletskim klubovima, da posebno treba povesti računa o daljoj masovnosti atletskog sporta, na način što će se masovnost ovog sporta još više organizovati od strane ASCG u saradnji sa Ministarstvom sporta i predlaže se formiranje zajedničke komisije kako bi atletika bila što više zastupljena na časovima fizičkog vastipanja u svim školama u Crnoje Gori, a posebno preko projekta “Dječija atletika”.Delegati skupstine upoznati su sa incijativom Ministsrstva sporta na izgradnji atletske staze u Podgorici,kao i Opstine Niksic na igradnji atletske staze u Niksicu.Konstatovano je da Savezu u ovoj godini predstoji organizacija velikog broja međunarodnih takmičenja u Crnoj Gori od nacioalnih prvenstava ,seminara,do Igara malih zemalja Evrope koje će se održati u Baru krajem maja i Prvenestva Balkana u krosu u Beranama pocetkom novembra. U tom cilju Skupština je jednoglasno dala punu podrsku rukovostvu Saveza na celu sa predsjednikom Gojkom Banjevicem da sa UO ASCG i direktotom Miloradom Vuleticem i citavim timom saradnika da kao i disada uspjesno nastavi sa realizacijom programskim aktivnostima da ih efikasno realizuje kao i do sada,gdje se te sve aktivnosti realizuju u saradnju sa Ministarstvom sporta Crne Gore, Crnogorskim olimpijskim komitetom,kao i Crnogorskim skolskim savezom u dijelu atletskih takmicenja za ucenike osnovnih i srednjih skola,kao i sa lokalnim samoupravama koje moraju imati vise sluha kada je u pitanju podrska atletskim klubovima i trenerima i rukovostva klubova na njihovim teritorijama,kao i sa predstavnicima sredstava javnog informisanja čiji je doprinos nemjerljiv u afirmaciji atletskog sporta u Crnoj Gori kako ranije,tako i za u buduće. Klubovi su upoznati od strane rukovodstva Saveza da je Ministarstvo sporta počelo sa obilaskom atletskih klubova u cilju preregistracije u skladu sa Zakonom sportu i da u tom cilju klubovi treba da preduzmu sve mjere da se što prije preregistruju kako to predvidja Zakon o sportu.

Content Management Powered by CuteNews

 

 

 

O nama  Organizacija  Kalendar   Adresar  Nagrade   Rekordi  Kontakt

Baner
Baner
Baner

Baner
BanerGeneralni sponzor maratona


Baner

Baner

 
 
Copyright © 2011 ASCG. All rights reserved - tomn design.