Home O nama Organizacija Dokumenta Kalendar Adresar Kontakt
Cascading Menu Javascript by Vista-Buttons.com v5.5
Galerija
Trenerska organizacija
Sudije
Asocijacija atletskih veterana
Rekordi
Medalje sa inotakmicenja
Najbolji
Discipline
IAAF world records
Crnogorska atletika u 2010
Kriterijumi za takmicenja
Norme za OI London 2011
Bodovne tablice IAAFa
Antidop
Oprema
Odluke
Formulari
Linkovi
Raspisi
Norme
Cascading Menu Javascript by Vista-Buttons.com v5.5

O nama  Organizacija  Kalendar   Adresar  Nagrade   Rekordi  KontaktGENERALNI SPONZOR ASCG

 

ASCG na Facebook-u


 

 

Aktuelno - Novosti iz ASCG

Danas u Podgorici održana redovna godišnja Skupština ASCGDanas je u hotelu „Podgorica”, u Podgorici održana III Sjednica Redovne godišnje Skupštine Atletskog Saveza Crne Gore, kojoj je prisustvovalo 38 delegata iz 18 atletskih klubova i koja je trajala dva sata. Sjednicom Skupštine predsjedavao je predsjednik ASCG Milorad Vuletić.

Na Skupštini jednoglasno je konstatovano da je predhodna 2017.godina bila veoma uspješna za crnogorsku atletike po ostvarenim rezultatima – osvojeno je 19 medalja na međunarodnim takmičenjima, postavljeno je novih 96 nacionalnih rekorda i to 48 u muškoj i 48 u ženskoj konkurenciji. Posebna vrijednost rezultata ogleda se kroz ispunjenje strogih normi Svjetske i Evropske atletske asocijacije gdje su atletičari Saveza ispunili pet normi za ova takmičenja. Savez je po Kalendaru takmičenja u 2017.godini organizovao 20 nacionalnih takmičenja u svim uzrasnim kategorijama. Pored organizacije nacionalnih takmičenja Savez je pomogo organizaciju još 10 takmičenja koja su organizovali atletski klubovi sa područja Crne Gore. Atletičari ASCG nastupili su na svim međunarodnim takmičenjima počev od prvenstava Balkana u svim uzrasnim kategorijama do prvenstva Evrope i Svijeta i na Univerzijadi - ukupno 12 takmičenja. Predstavnici Saveza učestvovali su na 9 međunarodnih skupova u inostranstvu (seminara, kongresa, konvencija i edukacionih programa iz oblasti unapređenja i razvoja atletskog sporta).

Na Skupštini su sve tačke dnevnog reda jednoglasno usvojene: Zapisnik sa II sjednice Skupštine ASCG održane 18.februara 2017.godine, Izvještaj o radu ASCG, sa finansijskim pokazateljima za 2017. godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora i Program rada ASCG za 2018.godini. Izvještaj Nadzornog odbora iznio je predsjednik Nadzornog odbora mr Milorad Backović, koji je istakao da su u Savezu sve aktivnosti urađene u skladu sa Zakonom i sa normativnimm aktima na način kako to predviđaju pozitivni zakonski propisi i pohvalio rad Saveza istakavši da je to nastavak uspješnog rada i tradicije što potvrđuju i nalazi i mišljenja nadležnih inspekcija, organa i Ministarstva sporta. Nakon toga, raspravljalo se o Planu i programu rada ASCG za 2018.godinu u kojoj je uzelo učešće osam diskutanata i uz pohvale Progama rada iznešenu su određeni predlozi, sugestije i mišljenja kako bi se unapredila atletika u Crnoj Gori. Između ostalog, svi govornici potencirali su da se nastavi na daljoj edukaciji Sudijske i Trenerske organizacije i da trenerska organizacija nastavi sa daljom organizacijom planiranih stručnih i edikacionih seminara uz angažovanje stručnih predavača iz inostranstva kako bi dobili što stručnije i kvalifikovanije trenere za rad u atletskim klubovima, da posebno treba povesti računa o daljoj masovnosti atletskog sporta, na način što će se masovnost ovog sporta još više organizovati od strane ASCG u saradnji sa Ministarstvom sporta i predlaže se formiranje zajedničke komisije kako bi atletika bila što više zastupljena na časovima fizičkog vastipanja u svim školama u Crnoje Gori, a posebno kroz projeka”Dječija atleka”, da se iznađe modus nagrađivanja za nastavno osoblje u školama koje bi obezbjedilo masovnost u ovom bazičnom sportu, a isto tako da se posebna veća briga posveti organizovanju ljekarskih pregleda i testiranja svih atletičara i atletičarki u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama, a posebno onih koji nastupaju za reprezentaciju. Takođe, je apostrofiran problem uslova bavljenja atletikom i potencirano je ponovo pitanje izgradnje atletske staze u Podgorici uz zaključak Skupštine da se tom pitanju priđe što prije i da se sa ove Skupštine upućuje apel Skupštini Glavnog grada, Ministarstvu sporta, Vladi Crne Gore i ostalim relevantnim adredsama u cilju pomoći da konačno Glavni grad -Podgorica dobije atletsku stazu koja bi služila za razvoj atletike i masovnog sporta na način koji bi obezbjedio da se mogu očekivati još bolji rezultati i pored ovih koji se smatraju da su odlični a postignuti su u ovakvim dosta ograničenim uslovima. Za sve ove inicijative i prijedloge ASCG stoji na raspolaganju i učiniće sa svoje strane da se obezbjede optimalni uslovi da se sprovedu sve ove aktivnosti koje su potencirane na Skupštini, a pravashodno imajući u vidu da nam predstoji organizacija velikog broja međunarodnih takmičenja u Crnoj Gori od nacioalnih prvenstava do Igara malih zemalja Evrope koje će se održati u Baru naredne godine. U tom cilju Skupština je zauzela stav da će ASCG sa svog stanovišta preduzeti sve mjere i radnje da sve to prođe u optimalnom i najboljem redu uz napomenu da će nastaviti da baštini najbolju moguću saradnju sa Ministarstvom sporta Crne Gore, Crnogorskim olimpijskim komitetom i generalni sponzorom „Aerodromima Crne Gore” kao i sa predstavnicima sredstava javnog informisanja čiji je doprinos nemjernljiv u aformaciji atletskog sporta u Crnoj Gori kako ranije tako i za u buduće. Posebno je istaknuto o značaju organizacije jubileja „70.godina ASCG i 135.godina atletike u Crnoj Gori” gdje je ASCG već formirao radnu grupu za pripremi i organizaiju koji će se održati krajem godine u Podgorici.

Content Management Powered by CuteNews

 

 

 

O nama  Organizacija  Kalendar   Adresar  Nagrade   Rekordi  Kontakt

Baner
Baner
Baner

Baner
BanerGeneralni sponzor maratona


Baner

Baner

 
 
Copyright © 2011 ASCG. All rights reserved - tomn design.