Home O nama Organizacija Dokumenta Kalendar Adresar Kontakt
Cascading Menu Javascript by Vista-Buttons.com v5.5
Galerija
Trenerska organizacija
Sudije
Asocijacija atletskih veterana
Rekordi
Medalje sa inotakmicenja
Najbolji
Discipline
IAAF world records
Crnogorska atletika u 2010
Kriterijumi za takmicenja
Norme za OI London 2011
Bodovne tablice IAAFa
Antidop
Oprema
Odluke
Formulari
Linkovi
Raspisi
Norme
Cascading Menu Javascript by Vista-Buttons.com v5.5

O nama  Organizacija  Kalendar   Adresar  Nagrade   Rekordi  KontaktGENERALNI SPONZOR ASCG

 

ASCG na Facebook-u


 

 

Aktuelno - Novosti iz ASCG

18.Februara u PODGORICI ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA ASCGCr­no­gor­ska atle­ti­ka na­sta­vi­la je sa odličnim re­zul­ta­ti­ma, kako na sport­skom, tako i na organizacionom pla­nu Saveza, kon­sta­to­va­no je na Redovnoj Godišnjoj Skup­šti­ni Atletskog Sa­ve­za Crne Go­re, koja je 18.februara održana u Podgorici u hotelu „Nikić”, gdje su od ukupno 43 delegata Skupstine njih 36 prisustvovalo danasnjoj drugoj sjednici Skupstine.Sjednicom Skupštine predsjedavao je predsjednik ASCG Milorad Vuletić. Na Skup­šti­ni je konstatovano da je predhodna 2016.godina bila najuspješnija u istoriji crnogorske atletike po ostvarenim rezultatima – osvojeno je 10 medalja na velikim međunarodnim takmičenjima, postavljeno je novih 51 nacionalnih rekorda i to 25 u muškoj i 26 u ženskoj konkurenciji. Posebna vrijednost rezultata ogleda se kroz ispu­njenje strogih nor­mi za Svjet­ska i Evropska takmičenja (6 normi,po prvi put u svojoj istoriji ispunjene su cetiri norme za seniorsko prvenstvo Evrope koje je odrzano u Amsterdamu.Proslu godinu obiljezila je Kristina Rakocevic sa titulom junirske svjetske sampionke u bacanju diska koja je u izboru COK-a po drugi put uzastopno proglesana za najbolju mladu sportiskinju Crne Gore. Na Skup­šti­ni je usvo­jen Izvještaj o ra­du ASCG, sa fi­nan­sij­skim po­ka­za­te­lji­ma za 2016. go­di­nu sa Izvještajem Nad­zor­nog odbo­ra. U Predhodnoj godini Savez je realizovao kompletan Kalendar takmičenja u svim uzrasnim kategorijama. Pored organizacije 24 nacionalna takmičenja,Savez je pomogo organizaciju još 10 takmičenja koja su organizovali atletski klubovi sa područja Crne Gore. Atletičari Crne Gore nastupili su na svim međunarodnim takmičenjima počev od prvenstava Balkana u svim uzrasnim kategorijama do prvenstva Evrope i Svijeta i Olimpijskim igrama u Riju. Predstavnici Saveza učestvovali su na 9 međunarodnih skupova (seminara, kongresa, konvencija i edukacionih programa iz oblasti unapređenja i razvoja atletskog sporta). Usvojen je plan i pro­gram ra­da Saveza za 2017. godinu, sa finansijskim pla­nom. -“Sve od­lu­ke usvo­je­ne su jed­no­gla­sno, što zna­či da smo oprav­da­li po­vje­re­nje de­le­ga­ta. Po­sti­gli smo odlične re­zul­ta­te na svim takmičenjima u zemlji i inostranstvu,o čemu svjedoči broj osvojenih medalja i postavljenih nacionalnih rekorda-istakao je tokom Sjednice predsjednik Vuletic,koji je istakao da je početkom ove godine, ASCG naišao na ozbiljan problem, iz razloga što Ministarstvo sporta ne uplaćuje akontativna sredstva savezima, što predstavlja odredjeni problem u realizaciji aktivnosti u prvom kvartalu 2017.godine,gdje je Savez bio prinudjen da se snalazi kako bi uspijo da realizuje sve planirane progranske aktivnosti u tom periodu dok ne bude zavrsio Konkurs za sufinasiranje sportskih subjeka u Crnoj Gori za 2017.godinu.Savez u 2017.godini očekuje veliki broj medjunarodnih takmicenja i aktivnosti koje su planiralane i koje se uspjesno realuzuju organizaciono i takmicarski u potpunosti.U Savezu ocekuju,da ce i ove godine nastavi sa trendom dobrih rezultata.Predsjednik Vuletic posebno je istakao ,da je jos vise potrebno pojačati rad u klubovima na povećanju masovnosti,kao i nastavku zapocetog projekta "Djecije atletike" u skolama,posebno nas raduje i aktivnost novog ministra sporta u brizi da se sportu u skolama da veci znacaj.Rukovostvo Saveza uvijek je na usluzi klubovima koji iskazu incijativu za poboljsanje uslova rada i aktivnosti na unapredjenju i daljem razvoju stletskog sporta u Crnoj Gori,zakljucak je danasnje sjednice skupstine.
Atletski Savez Crne Gore

Content Management Powered by CuteNews

 

 

 

O nama  Organizacija  Kalendar   Adresar  Nagrade   Rekordi  Kontakt

Baner
Baner
Baner

Baner
BanerGeneralni sponzor maratona


Baner

Baner

 
 
Copyright © 2011 ASCG. All rights reserved - tomn design.